GAME# 2 and part of #1 (11/13/2022)

HOMEAWAYTIMEPLACE
JAXX
1️⃣
VSP.PRIMOS
8️⃣
8AMMONROVIA
G.BRAVES
1️⃣
VSDIABLOS TD
1️⃣5️⃣
10:45AMMONROVIA
BAD BOYS
5️⃣
VSLOS SANTOS
7️⃣
1:45PMMONROVIA
LOS BRAVOS
3️⃣
VSDOS XX
5️⃣
8AMNORTE
A'S
1️⃣8️⃣
VSCHOYEROS
9️⃣
10:45AMNORTE
OWLS
6️⃣
VSCROWN CITY
1️⃣5️⃣
1:45PMNORTE
EXPOS
8️⃣
VSTIBURONES
2️⃣4️⃣
8AMEDGEWOOD #1
H.BRAVES
9️⃣
VSPHILLIES
5️⃣
10:45AMEDGEWOOD #1
CAMARONEROS
4️⃣
VSDIRT BAGS
7️⃣
1:45PMEDGEWOOD #1
PERICOS
6️⃣
VSTARASCO
1️⃣1️⃣
8AMEDGEWOOD #2
MATADORS
4️⃣
VSCALLEJEROS
2️⃣
10:45AMEDGEWOOD #2
BLUE CREW
3️⃣
VSDODGERS
5️⃣
1:45PMEDGEWOOD #2
L.P CROOKS
1️⃣1️⃣
VSPELOTEROS
4️⃣
8AMROYAL OAKS M.S
MAVERICKS
5️⃣
VSMONTEROS
1️⃣0️⃣
10:45AMROYAL OAKS M.S
VIUDAS
3️⃣
VSTITANS
1️⃣1️⃣
1:45PMROYAL OAKS M.S
SO CAL C.T
1️⃣2️⃣
VSOUTLAWS
6️⃣
8AMCHARTER OAKS #2
FANTASMAS
2️⃣
VST.W HEYGO
1️⃣1️⃣
10:45AMCHARTER OAKS #2
Z-FIGHTERS
6️⃣
VSVIKES
1️⃣4️⃣
1:45PMCHARTER OAKS #2
DIABLOS
7️⃣
VSCYCLONES
4️⃣
8AMB.P H.S #2
LOBOS
4️⃣
VSAZTECAS
7️⃣
11AMB.P H.S #2
EL SAUZ
4️⃣
VSTOROS
7️⃣
9AMS.V H.S #1
GATORS
0️⃣
VSCERVECEROS
9️⃣
12PMS.V H.S #1
DIAMOND BACKS
6️⃣
VSSO CAL W.SOX
5️⃣
9AMS.V H.S #2
CHARROS
4️⃣
VSLA BOMBERS
7️⃣
12PMS.V H.S #2
D.AGUILAS
4️⃣
VSSUNI
1️⃣3️⃣
8AMDUARTE H.S